Textová reklama

Pravidla

  1. Text musí být psán v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
  2. V textu je nutné dbát na interpunkci (mezera za čárkou, tečkou, vykřičníkem, apod.) a dodržovat typografická pravidla.
  3. Text nesmí obsahovat velká písmena, vyjma názvů produktů, společností a ustálených slovních spojení (např.: LEGO, IBM, USA, NASA, atp.).
  4. Reklamní sdělení může být pouze prostý text, nelze zde použít žádné HTML formátování (např. odřádkování).
  5. Text nesmí obsahovat programátorské (rovné) uvozovky a apostrofy.