Obecná pravidla pro výrobu reklamy

Následující pravidla mají sloužit jako vodítko při výrobě reklamy a jejich dodržení je základním předpokladem ke schválení a nasazení reklamních formátů prostřednictvím reklamního systému. Dodržení pravidel zároveň zjednodušuje celý proces nasazování reklam.

Případné výjimky musí být vždy řešeny individuálně. Při řešení speciálních reklam je nutná spolupráce s odborníky Seznam.cz (kontakt poskytne obchodník, který reklamu vyřizuje).

Seznam.cz si vyhrazuje právo odmítnout reklamní podklady, které nebudou splňovat uvedená pravidla a podmínky standardní funkčnosti.

Není-li uvedeno jinak, následující pravidla platí pro všechny typy reklamních formátů.

Formát

Reklama musí splňovat pravidla vybraného formátu: ImageHTML5, Text.

Rozměr

Reklama musí mít správné rozměry pro požadovanou pozici. Rozměr nesmí být menší, ani větší než je definovaná velikost (pokud ve specifikaci není uvedeno jinak).

Rozlišení

Některé produkty vyžadují specifické rozlišení a poměr stran (pokud už není dán rozměrem) jednotlivých kreativ, konkrétní hodnoty jsou uvedeny v rámci specifikace produktu.

Maximální datová velikost

Reklama (a veškeré její prvky) nesmí překračovat povolené datové limity pro daný formát.

Zvuková stopa

Reklama nesmí obsahovat zvuky, výjimkou jsou pouze produkty podporující video nebo audio.

Požadavky na vzhled

  1. Obsah reklamy by měl být vodorovný, čitelný zleva doprava bez naklopení či přetočení o 180°.
  2. Veškeré interaktivní funkce banneru se mohou spouštět po setrvání kurzoru na banneru min. 1 sekundu.

Cílová URL adresa

Cílová URL musí splňovat tato pravidla.

Způsob dodání podkladů

Podklady pro reklamní kampaň je možné dodat několika způsoby (např. zaslat v archivu ZIP). Konkrétní možnosti daného produktu jsou zohledněny v rámci technické specifikace jednotlivých sestav, viz produkty.

  1. Reklama vydávaná přes externí kód musí splňovat pravidla pro externí kódy.
  2. Dynamicky aktualizovaná bannerová reklama musí splňovat pravidla pro Dynamický HTML banner.
  3. Dynamicky vydávaná video reklama musí splňovat pravidla pro Externí video XML (VAST).

Externí měření

Reklamní produkty umožňují měřit imprese pomocí externího systému (pokud v technické specifikaci není uvedeno jinak). Pro některé produkty je umožněno použit měření i pro jiné akce (např. přehrání videa do 25 % – 100 %, přeskočení apod.). 

Měření musí splňovat pravidla pro externí kódy.