Externí video XML

Některé reklamní produkty umožňují nasazení videa prostřednictvím externího zdroje dle specifikace VAST. Takové video je vloženo jako URL na XML soubor do šablony reklamního systému Seznam.cz, která umožňuje spuštění videa v rámci přehrávače.

Obecná pravidla pro XML (VAST)

Formát

XML

Požadovaný typ souboru

Videospoty je nutné dodávat pouze jako VAST XML URL dle standardu IAB do verze 4.0.

Podporované typy externích videí

https://track.adform.net/serving/videoad/?bn=35015647&v=4&ord=[timestamp]

Nielsen wrapper

https://vwrap.imrworldwide.com/v1/wrap?ca=nlsn208332&cr=crtve&ce=seznam&ci=nlsnci3372&pc=seznam_plc0001&am=3&rt=banner&vpaidURL=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2Fserving%2Fvideoad%2F%3Fbn%3D35041746%26v%3D4%26ord%3D%5Btimestamp%5D
https://se5.pliing.com/PliingAd2/gvast?app=200932_l_698709&no=[cacheBuster]

https://cz.pliing.com/PliingAd2/gvast?app=308613_l_926899&no=[cacheBuster]
https://vcdn.cerebroad.com/vast3.0/158158640136795e4517e159d0b790440811.xml
https://ad.doubleclick.net/ddm/pfadx/N120201.1870604ADEXPRES.COM/B23759567.271994541;sz=0x0;ord=[timestamp];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;dcmt=text/xml;dc_sdk_apis=[APIFRAMEWORKS];dc_omid_p=[OMIDPARTNER]

Doubleclick IAS

https://vast.adsafeprotected.com/vast/fwjsvid/st/381118/42168910/skeleton.js?includeFlash=false&originalVast=https://ad.doubleclick.net/ddm/pfadx/N789069.285881SEZNAM/B23598023.265107268;sz=0x0;ord=[timestamp];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=1;tfua=;dcmt=text/xml;dc_sdk_apis=[APIFRAMEWORKS];dc_omid_p=[OMIDPARTNER];dc_vast=4
https://czgde.adocean.pl/_[TIMESTAMP]/ad.xml?id=KiAAPbRtN1g44cwntGCrrrTsPpW9MruH.96rj3eVtkv.n7/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?c=23&cn=display&pli=1075383767&ord=[timestamp]

Požadavky na vzhled

 1. Každý přeskočitelný videospot musí mít ve VAST XML nastaven parametr skipoffset na 5 sekund.
  <linear skipoffset="00:00:05"></linear>
 2. Zvuková stopa videospotu nesmí být výrazně tižší/hlasitější než zvuková stopa standardního pořadu.
 3. Reklama nesmí obsahovat interaktivní prvky (povolen je pouze proklik na cílovou URL).
 4. Pokud specifikace reklamního formátu neurčuje jinak, je v rámci VAST XML povoleno použítí technologie VPAID nebo OMID pro doměřování reklamy.

Upozornění

 1. Všechny externí zobrazovací a měřící kódy použité v rámci XML musí splňovat pravidla pro externí kódy (např. podporovat protokol HTTPS).
 2. Pokud je v XML (VAST) použita technologie VPAID a současně i doměřování pomocí OMID, Seznam.cz negarantuje funkčnost tohoto měření. Pro vyloučení chybovosti měření doporučujeme používat samostatně VPAID a nebo OMID.

Cílová URL adresa

Při použití VAST musí být cílová adresa na web klienta součástí XML.

Externí měření impresí

Při použití VAST musí být URL na 1×1 px měřící obrázek součástí XML (pokud není v rámci technické specifikace produktu uvedeno jinak).

Rozšiřující pravidla pro XML (VAST) – interaktivní VPAID

Základní specifikace vychází z obecných pravidel pro XML (VAST) - viz výše a současně může (pokud je to umožněno v rámci specifikace reklamního produktu) být rozšířena o interaktivní prvky, jako jsou např. hry, tlačítka, speciální měření atp.

Požadavky na vzhled

 1. Funkce "Přeskočit reklamu" je implementovaná v přehrávači na straně Seznam.cz, a.s., nesmí tedy být součástí reklamy.
 2. Tlačítka v reklamě nesmí být umístěna v prostoru, kde se vyskytují tlačítka přehrávače Seznam.cz, a.s.
 3. Všechny interaktivní / funkční prvky v reklamě musí být funkční.

Upozornění

 1. Každá VPAID reklama s interaktivními prvky podléhá schválení Seznam.cz, a.s.
 2. Reklama nelze nasadit jako videofloating.
 3. Interaktivní VPAID reklama je cílena pouze na desktop zařízení.