Externí kódy

Standardně jsou přijímány externí kódy zobrazovací a měřící, které splňují následující pravidla. Seznam.cz si vyhrazuje právo odmítnout kódy, které nebudou splňovat podmínky standardní funkčnosti nebo nejsou na seznamu podporovaných typů.

Obecná pravidla pro externí kódy

 1. Externí zobrazovací i měřící kódy musí podporovat protokol HTTPS. Při načítání obrázků, stylů, knihoven, měřících skriptů, atp., musí URL adresa začínat dvěma lomítky (viz příklad níže).
  <script src="//gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
 2. Externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (zobrazení ani Javascriptové).

Pravidla pro zobrazovací externí kódy

V rámci reklamního prostoru Seznam.cz je možné využít pouze certifikované externí zobrazovací kódy (viz seznam níže).

Pro Přímý prodej není od 1. 5. 2021 možné nasadit jiný než podporovaný typ kódu.

Omezení se nevztahuje na produkty „Interaktivní plánovač“ a „Kalkulačka“ pro které jsou vyžadovány specifické požadavky (viz detail TS).

Podporované typy externích kódů

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=********;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50}"></script>
<noscript>
  <a href="https://track.adform.net/C/?bn=********;C=0;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50}" target="_blank">
    <img src="https://track.adform.net/adfserve/?bn=********;srctype=4;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]" border="0" width="300" height="600" alt=""/>
  </a>
</noscript>

<iframe name="CPbanner********" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=********;cpjs=2;ord=[timestamp]" width="2560" height="1440" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Adform IAS

<script language="javascript" src="https://fw.adsafeprotected.com/rjss/track.adform.net/992978/61914766/adfscript/?bn=********"></script>
<noscript>
  <a href="https://track.adform.net/C/?bn=********;C=0" target="_blank">
    <img src="https://fw.adsafeprotected.com/rfw/track.adform.net/992978/61914765/adfserve/?bn=********;srctype=4;ord=[timestamp]" border="0" width="480" height="480" alt=""/>
  </a>
</noscript>
<div id="p********_ad_div" style="padding:0px;margin-left:auto;margin-right:auto;margin-top:0px;margin-bottom:0px;"> <script>var p********dimensions = {width:'300',height:'250'}; p********Click = '';var p********AdDiv = document.getElementById('p********_ad_div'); var p********NewScript = document.createElement('script'); p********NewScript.src = 'https://cz.pliing.com/pas/gs?app=252257_l_631395&contid=p********_ad_div&id=1&no='+Math.floor((Math.random() * 10000) + 1); p********AdDiv.appendChild(p********NewScript);</script></div>
<ins class="cerebroad-container" data-key="152784466989885b110f3ddb6e94********"></ins>
<script src="//cdn.cerebroad.com/libs/adsloader-152784466989885b110f3ddb6e94********.js" async=""></script>
<iframe src="https://ad.doubleclick.net/ddm/adi/N1215814.161060NOVINKY/*********.*********;sz=2560x1440;ord=[timestamp];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755}?" width="2560" height="1440" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" bordercolor="#000000">
  <SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="https://ad.doubleclick.net/ddm/adj/N1215814.161060NOVINKY/*********.*********;abr=!ie;sz=2560x1440;ord=[timestamp];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755}?"></SCRIPT>
</iframe>

<ins class="dcmads" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-dcm-placement="N120201.285881SEZNAM/*********.*********" data-dcm-rendering-mode="iframe" data-dcm-https-only="" data-dcm-resettable-device-id="" data-dcm-app-id="">
  <script src="https://www.googletagservices.com/dcm/dcmads.js"></script>
</ins>

Doubleclick IAS

<ins class="dcmads" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-dcm-placement="N8913.3135110ADEXPRESONE-RTB/*********.*********" data-dcm-rendering-mode="iframe" data-dcm-https-only="" data-dcm-gdpr-applies="gdpr=${GDPR}" data-dcm-gdpr-consent="gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755}" data-dcm-addtl-consent="addtl_consent=${ADDTL_CONSENT}" data-dcm-ltd="false" data-dcm-resettable-device-id="" data-dcm-app-id="" data-dcm-click-tracker="">
  <script src="https://fw.adsafeprotected.com/rjss/www.googletagservices.com/******/********/dcm/dcmads.js"></script>
</ins>
<iframe src="https://servedby.flashtalking.com/imp/2/******;*******;201;jsiframe;SeznamCZ;TestStatic/?ft_custom=&imageType=gif&ftDestID=30424206&ft_width=300&ft_height=600&click=&ftOBA=1&ftExpTrack=&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&cachebuster=[CACHEBUSTER]" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0" allowtransparency="true" width="300" height="600">
  <a href="https://servedby.flashtalking.com/click/2/******;*******;0;209;0/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&ft_width=300&ft_height=600&url=30424206" target="_blank">
    <img border="0" src="https://servedby.flashtalking.com/imp/2/******;*******;205;gif;SeznamCZ;TestStatic/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}">
  </a>
</iframe>
<iframe width="300" height="250" frameborder="0" scrolling="no" src="https://czgde.adocean.pl/_[TIMESTAMP]/ad.html?id=6bdcxQFQnP_nQg7UcfzEeB9NobI5OEdU_P5kAJ********/nc=0/redir="></iframe>
<iframe src="https://datastore.penta.cz/web/Penta/bannery-seznam/****/********/********/index.html?click=__SHORT_CLICKTHRU__&destination=" width="300" height="600" scrolling="no" frameborder="0" style="border: 1px solid #d0d0d0;"></iframe>
<iframe src="https://delivery.performax.cz/********/bezvasport?click=__SHORT_CLICKTHRU_ESC__%26destination%3D" width="300" height="600" scrolling="no" noresize="noresize" frameborder="0" style="border: solid 1px #d0d0d0;"></iframe>

<script src="https://cdn.performax.cz/px2/flexo.js?1" async="" defer=""></script>
<div id="PX_32_********"></div>
<script>
  window.px2 = window.px2 || { conf: {},queue: [] };
  px2.queue.push(function () {
    px2.render({
      planId: 32,
      clickUrl: "https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=__SPOTID__&destination=",
      elem: "PX_32_********"
    })
  });
</script>
<div class="rtbsnip-placeholder" data-rtbsnip-url="{URL_MACRO}" data-rtbsnip-clickthrough="__SKLIK_CLICKTHRU_URL__" data-rtbsnip-cachebuster="{CACHE_BUSTER_MACRO}" data-rtbsnip-advertising-id="{ADVERTISING_ID_MACRO}" data-rtbsnip-app-bundle="{APP_BUNDLE_MACRO}" data-rtbsnip-placement="********************" data-rtbsnip-fallback="https://snippets-fallback.creativecdn.com/fallbacks/TYplNi0slvrNbcybooES/********************.html" data-rtbsnip-datacenter="ams" style="width: 300px; height: 250px; margin: 0; padding: 0;"></div>
<script src="https://snippets-codes.creativecdn.com/v1.js" async=""></script>
<iframe src="https://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=rsb&c=28&pli=********&PluID=0&w=300&h=300&ord=[timestamp]&ifrm=2&ucm=true&z=100000" width="300" height="300" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" bordercolor="#000000"></iframe>

<iframe src="https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?c=28&cn=display&pli=**********&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_68}&w=480&h=300&ord=[timestamp]&z=0&ifrm=2" width="480" height="300" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no" bordercolor="#000000"></iframe>

Požadavky na vzhled

 1. Bannery vydávané přes externí kód musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení (animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod. Rámeček popř. pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené.
 2. Kreativa expandující mimo standardní pozici musí obsahovat tlačítko s výrazným křížkem a s textem „Zavřít“, umístěném na viditelném místě. Poloha tlačítka závisí na specifikaci reklamního produktu.
 3. Cílové odkazy se musí otevírat do celého (nebo nového) okna prostřednictvím atributu target="_top" případně target="_blank".
 4. Pokud je banner prodán na prokliky a je zobrazen pomocí externího kódu, musí tento externí kód umožnit doplnit naši počítací URL (např. pomocí parametru click – viz ukázka níže). Totéž platí pokud chtěné v reklamním systému Seznam.cz zaznamenávat statistiku prokliků.
  <script src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;click=__SHORT_CLICKTHRU__&destination="></script>
  <script src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;click=__SHORT_CLICKTHRU_ESC__%26destination%3D"></script>
  <iframe name="CPbanner*******" src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;c**s=*;ord=[timestamp];click=__SHORT_CLICKTHRU__&destination=" width="300" height="250" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
  <iframe name="CPbanner*******" src="//t**k.a****m.n*t/a*****t/?bn=6*******9;c**s=*;ord=[timestamp];click=__SHORT_CLICKTHRU_ESC__%26destination%3D" width="300" height="250" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
  V kódu na straně adserveru je potřeba převzít obsah parametru click a vložit jej před vlastní escapovanou cílovou URL.

Upozornění

 1. Bannery přes externí kód nesmí nadměrně vytěžovat systémové prostředky zařízení koncového uživatele. Pokud reklama využívá příliš mnoho zdrojů, může se stát, že ji některé prohlížeče zablokují a nezobrazí.
 2. Externí zobrazovací kódy musí podporovat asynchronní výdej reklamy.
 3. Veškeré bannery vydávané přes externí reklamní systém mohou být dodatečně označeny pouze jednoduchou malou ikonou partnera bez textových doplňků (akceptován je pouze dodatečný nápis „Volba reklamy“ nebo „AdChoices“).

Doplňující informace

Pokud se požadovaný kód nenachází mezi podporovanými typy, je možné zažádat o certifikaci. V takovém případě bude potřeba součinnost dodavatele (výrobce) kódu, který poskytne podrobnosti ke kódu a implementuje požadavky Seznam.cz.

Nového partnera (resp. podporovaný typ kódu) je možné přidat až po technickém prověření funkčnosti a otestování výdeje reklamy. Dle spolupráce poskytovatele kódu a náročnosti implementace je potřeba počítat s časovou rezervou pro certifikaci (cca jeden měsíc) před plánovaným spuštěním kampaně.

Pravidla pro měřící externí kódy

Přímý prodej
K jednomu banneru je pro měření impresí možné nasadit maximálně dva externí měřící kódy, pokud u daného reklamního produktu není určeno jinak a umožňuje to reklamní systém. Povolené kombinace jsou: 2× URL na 1×1 px měřící obrázek nebo 1× URL na 1×1 px měřící obrázek + 1× měřící Javascript.

Přímý prodej – negarant, Sklik
K jednomu banneru je pro měření impresí možné nasadit maximálně dva měřící kódy (2× URL na 1×1 px měřící obrázek).

Správné uzavření HTML tagů lze zkontrolovat pomocí nástroje Kontrola externích zobrazovacích kódů. 

Nástroj neověřuje podporu dle seznamu certifikovaných kódů – tato funkcionalita je součástí reklamního systému.

Kontrola externích zobrazovacích kódů