Dynamický HTML banner

Jedná se o neinteraktivní formát banneru, jehož obsah může inzerent měnit v průběhu výdeje bez opětovného schvalování.

Dynamický HTML banner tvoří HTML šablona s příslušnou grafikou. Obsah banneru je definován prostřednictvím XML souboru, který je umístěn na serveru klienta.

Správnost XML kontroluje reklamní systém Seznam.cz, který se rovněž stará o aktualizaci banneru v zadaném intervalu (standardně 10 minut). Pokud definice banneru v XML souboru neodpovídá šabloně, je vydán poslední správný banner, resp. poslední správné XML.

Typicky je tato forma reklamy ideální např. pro internetové obchody při propagaci výrobků, kdy chce klient operativně měnit své běžící reklamy.

Prostřednictvím dynamického HTML banneru nelze zobrazovat erotickou reklamu (tzn. erotické spodní prádlo, podpůrné prostředky, atd.).

Ukázka dynamického HTML banneru

Co je potřeba pro spuštění dynamické reklamy

Aby mohl být dynamický banner spuštěn, musí klient poslat minimálně 5 pracovních dní před spuštěním kampaně následující:

 1. Náhled dynamického banneru
  Statický HTML kód banneru spolu se statickými obrázky, které se nebudou dynamicky měnit (logo, pozadí banneru, atd.).
 2. Popis statických a dynamických částí dynamického baneru (šablona)
  Musí být specifikováno které části banneru se budou pomocí XML dokumentu měnit (obrázky, texty, URL, atp.). Popis musí být v souladu s pravidly šablony, viz níže.
 3. URL ze kterého se bude stahovat XML
  Na tomto URL bude umístěný XML soubor (vytvořený dle specifikace níže), který bude systém stahovat.

Technická specifikace

Formát

Seznam povolených mime-typů

 • text__plain – holý text
 • text__html – HTML kód
 • image__gif – obrázek typu GIF
 • image__jpeg – obrázek typu JPG
 • image__png – obrázek typu PNG

Požadavky na vzhled

Textové kreativy

V podkladech musí být uveden maximální počet znaků, a to pro každou kreativu.

Grafické kreativy

V podkladech musí být uvedeno, zda obrázkové kreativy budou mít fixní rozměr nebo libovolný až do nějakého maximálního limitu (a jeho hodnotu v px) a maximálníhoální datovou velikost v kB.

HTML kreativy

 1. HTML kód nesmí ovlivňovat původní vzhled stránky, stejně tak případný JavaScriptový kód nesmí způsobovat žádné chyby.
 2. HTML kreativa musí mít rozměry odpovídající pozici, na které se bude zobrazovat.

CSS

Kaskádové styly (CSS) musí být použity inline. tj. v řádku daného tagu.

<a style="color:#FF0"></a>

XML

 1. Musí být validní podle DTD souboru.
 2. Musí být v kódování utf-8.
 3. URL na které se XML nachází nesmí být redirect a může mít max. 255 znaků.
 4. Musí obsahovat definice všech prokliků, tedy i těch, které se nemění.
 5. XML vždy obsahuje právě jednou tag „banner“.
 6. U grafických kreativ musí být korektně zadaný mime-type a rozměr.
 7. U textových kreativ musí být korektně zadán mime-type.
 8. Alternativní popisek „alt-text“ může obsahovat maximálně 80 znaků včetně mezer.

Označení dynamických částí v šabloně

Každá kreativa z XML bude nahrazena makrem se vzestupným číselným indexem.

XML pro kreativy: „creative seq-no="1"“ bude nahrazeno v šabloně HTML: „img src="__CREATIVE0__"“.
XML pro prokliky: „url seq-no="1"“ bude nahrazeno v šabloně HTML: „a href="__CLICKTHRU0__"“

Upozornění

 1. Rozměry obrázků v XML musí souhlasit s jejich fyzickými rozměry (např. je-li uvedeno: mime-type="image__jpeg" width="110" height="65", pak obrázek musí mít rozměry 110×65 px).
 2. Pořadí jednotlivých kreativ musí být: nejprve všechny kreativy (obrázky, texty) a poté všechny URL.
 3. Číslování kreativ je vzestupné a začíná číslicí 1, stejně tak všechna URL jsou číslována vzestupně a rovněž začínají číslicí 1.
 4. Obrázkový mime-type v XML musí souhlasit s fyzickým obrázkem (obrázek JPG musí mít uvedeno mime-type="image__jpeg", pro GIF bude mime-type="image__gif" a pro pro PNG bude mime-type="image__png").
 5. V URL musí být znak „&“ nahrazen entitou „& amp;”.
 6. Pro každý jednotlivý banner musí být vygenerován právě jeden XML dokument.
 7. Celková datová velikost nesmí překročit datový limit pro daný rozměr banneru.