Cílová URL

Pravidla

 1. Cílová URL musí být funkční a v souladu s českými zákony a ústavou ČR.
 2. Cílová URL musí vždy vést na WWW stránku, tzn., nesmí vést na dokumenty (PDF, Word, Excel), videa, atp.
 3. Maximální délka URL je 512 znaků.
 4. URL nesmí obsahovat mezery.
 5. Pokud má cílová URL obsahovat měřící parametry – např. utm_proměnné Google Analytics, pak:
  • musí být doplněny přímo do URL jako kompletní řetězec,
  • nebo lze v systému Sklik využít funkci automatického tagování.
 6. Pro Přímý prodej je povoleno doměřovat proklik na cílovou URL pomocí externího měření třetích stran (např. Adform, Adssets, Gemius aj.). Doměřovací URL adresy musí podporovat protokol HTTPS. Za funkčnost prokliku zodpovídá dodavatel měření, přes kterého je URL přesměrovávána.
 7. V rozhraní Sklik je pro externí měření prokliku (pomocí systémů Adform, Adssets, Gemius aj.) možné využít Měřící šablonu. Kvůli automatickému extrahování viditelné URL (a jejího zobrazování u textových reklam) nesmí být měření součástí cílové URL.