Kombinovaná reklama

Kam je možné reklamu umístit

Médium:Desktop s výdejem i na Mobil
Kanál:Přímý prodej – negarantSklik

Technická specifikace

Před zahájením výroby reklamních podkladů se prosím ujistěte, zda se nechystáte v reklamním prostoru Seznam.cz (a jeho partnerské síti) propagovat nepovolený či omezený obsah.

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro výrobu reklamy a být vyhotovena na základě níže uvedených specifikací kreativ.

Kreativa

Povinné prvky

Krátký titulekText | 25 znaků (včetně mezer)
Dlouhý titulekText | 90 znaků (včetně mezer)
PopisekText | 90 znaků (včetně mezer)
Název firmyText | 25 znaků (včetně mezer)
Ilustrační obrázek – obdélníkImage (GIF neanimovaný, JPG, PNG) | 1200×628 px (ve formátu 1,91:1; minimální rozměr 600×314 px) | do 1 MB
Ilustrační obrázek – čtverecImage (GIF neanimovaný, JPG, PNG) | 1200×1200 px (ve formátu 1:1; minimální rozměr 300×300 px) | do 1 MB
Logo – obdélník (volitelné)Image (GIF neanimovaný, JPG, PNG) | 1200×300 px (ve formátu 4:1; minimální rozměr 512×128 px) | do 1 MB
Logo – čtverec (volitelné)Image (GIF neanimovaný, JPG, PNG) | 1200×1200 px (ve formátu 1:1; minimální rozměr 128×128 px) | do 1 MB

Požadavky na vzhled

 1. Některé kombinace reklamy nezobrazují popisek. Proto je důležité, aby z Dlouhého titulku bylo uživateli patrné, co je předmětem reklamy.
 2. Ilustrační obrázky nesmí obsahovat text (obrázek či fotografie může obsahovat pouze originální text produktů či výrobků, bez dodatečně přidaného textu).
 3. Obrázky nesmí obsahovat logo eshopu (originální logo výrobce produktu nebo výrobku je povoleno).
 4. Obrázky nesmí obsahovat grafiku, která by připomínala ovládací prvky (např. CTA tlačítka).
 5. Ilustrační obrázek musí pokrývat celý prostor grafické plochy, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala.
 6. Není vhodné vkládat logo se sloganem psaným malými písmeny.
 7. Logo by mělo obsahovat textový název firmy.
 8. Obdélníkové logo nesmí být vloženo do čtvercové plochy a naopak.
 9. Logo musí být v grafickém podkladu umístěno tak, aby bylo roztaženo na celou plochu (bez zbytečných okrajů).
 10. Logo musí mít transparentní nebo bílé pozadí.

Upozornění

 1. V Kombinované reklamě nikdy nejsou zobrazeny všechny kreativy současně. Sklik vždy vybere a zobrazí takovou kombinaci textů a obrázků, která nejlépe pasuje do dané reklamní plochy a zajistí tak maximální výkon.
 2. Název firmy může obsahovat obchodní název nebo značku. Pokud je kampaň propojena s Firmy.cz, vyplní se název automaticky.
 3. Není garantováno zobrazení obrázku a loga v každém inzerátu (zobrazení je automaticky voleno dle účelu reklamní plochy, inzerát se může zobrazit i bez obrázku).
 4. Jako Ilustrační obrázek nelze použít reklamní banner nebo náhled stránky (screenshot).
 5. Obrázek může být na některých plochách (např. HP Seznam.cz) oříznutý o cca 7 %. Hlavní grafické sdělení by proto mělo být centrované a důležité vizuální prvky by se neměly nacházet na jeho okrajích.
 6. Zadání loga je nepovinné. Pokud nebude logo vloženo, zobrazí se místo něj Název firmy.
 7. V inzerátu se může vyskytnout favicon a doména vašeho webu (tyto prvky jsou automaticky extrahovány z cílové URL).

Cílová URL adresa

Povolena jedna cílová URL adresa dle pravidel.

Způsob dodání podkladů

Fyzický soubor.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.